អំពីយើង

  • សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ ត្រូលខ្មែរព័ត៌មាន (Troll Khmer News) គឺជាគេហទំព័របង្កើតឡើងដោយក្រុមការងារ Troll Khmer ហ្វេសប៊ុកផេកដែលមានអ្នកចូលចិត្តរាប់សែននាក់ដោយសារតែការចូលចិត្តនិងគាំទ្រដ៍ច្រើននេះហើយទើបក្រុម Toll Khmer បានសំ រេចចិត្តបង្កើតគេហទំព័នេះឡើងមួយទៀតជាចំនែកចែករំលែកលើលពីសេវាកម្មកំសាន្តដែលធ្លាប់មានហ្វេសប៊ុកមកបន្ធែមជាមួយនឹងគេហទំព័រថ្មីស្រឡាងមួយនេះ។

  • ត្រូលខ្មែរព័ត៌មាន (Troll Khmer News) ជាគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលរួមមានពត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជុំវិញពិភពលោក កំសាន្ត ជីវិត សង្គម កីឡា បច្ចេកវិទ្យានិងចំនេះដឹងទូទៅផ្សេងៗជាខេមរៈភាសាចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុកជាការមើលនិងកំសាន្តនៅក្នុងពេលទំនេរ។

  • គេហទំព័រ ត្រូលខ្មែរព័ត៌មាន (Troll Khmer News) និង Troll Khmer ហ្វេសប៊ុកផេក មានទទួលផ្សព្វផ្សាយពានិជ្ជកម្ម និពន្ធអត្ថបទអំពីអជីវកម្ម ដាក់នៅលើ គេហទំព័រ និងផេក ហ្វេសប៊ុក ដែលមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសែននាក់ក្នុងនោះមានអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនជាយុវវ័យដែល អំណោយផលដល់លោកអ្នកមានបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកទៅដល់មហាជនយ៉ាងទូលំទលាយ។

  • សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រគេហទំព័រ www.trollkhmer.net ទំព័រហ្វេសប៊ុក Troll Khmer សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ [email protected] រឺ ផ្ញើសារតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក www.facebook.com/Troll.Khmer1/ ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ 010 766 557